ประกาศจากทีมงาน Ragnarok Idle Adventure

เรื่อง: การรวมเซิร์ฟเวอร์ S337-510 และลบข้อมูลตัวละคร

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเวลา 06.00-15.00 น. เพื่อรลบข้อมูลตัวละครและรวมเซิร์ฟเวอร์ Poison Toad,Tengu, Incantation Samurai,Mimic,The Paper,Horong,Cornus,Gibbet,Dullahan,Disguise,Quve,Hylozoist,Loli Ruri,Bloody Murderer,Lude,Lord of Death,Death Witch,Thanatos

⛔️เงื่อนไขการลบข้อมูลตัวละคร⛔️

1) ตัวละครที่ไม่มีการ Active ใดๆตั้งแต่วันที่ 2024/2/29 เป็นต้นมา

2) ไม่มีประวัติการเติมเงิน

3) ตัวละครที่เลเวลไม่ถึง 40

⚠️ตัวละครที่มีครบทั้ง 3 เงื่อนไขจะถูกลบข้อมูล

รายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์

1) เข้าสู่ระบบเกม : หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะมีการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ในการเข้าเล่นเกม
2) ตัวละครหลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์ : หากมีตัวละครอยู่ในหลายเซิร์ฟเวอร์และเมื่อรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะมีตัวละครอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันหลายตัวละคร เมื่อทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์เข้าเกมจะมีเมนูให้เลือกตัวละครสำหรับเข้าสู่เกม

3) ข้อมูลเกมหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว :

     -. ชื่อตัวละคร ชื่อตัวละครจะไม่ถูกเปลี่ยน แต่ผู้เล่นจะได้รับบัตรเปลี่ยนชื่อฟรี 1 ใบ
     -. อันดับ ด่านผจญภัย สนามฝึกโดโจ หอคอยฝึกฝน สนามฝึกซ้อมรบ ประตูแห่งทางไกล การเดินทางเรือเหาะ จะถูกรีเซ็ตข้อมูลการจัดอันดับทั้งหมด และอันดับจะถูกจัดเรียงใหม่อีกครั้ง
     -. โบนัสการเติม GP ครั้งแรก จะถูกรีเซ็ตใหม่
     -. สำรวจ Balloon Pass แต้มภารกิจ และรางวัลขั้นสูง จะถูกรีเซ็ต (ทีมงานจะส่งไอเทมชดเชยให้ภายหลัง หลังจากรวมเซิฟเวอร์)
    

แจ้งเตือนและหมายเหตุ 

    -. ผู้เล่นทุกท่านจะต้องรับไอเทมภายในระบบจดหมาย และ Gift Box รวมถึง ไอเทมจากสำรวจจาก Balloon Pass ก่อนการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00-15.00 น.

รายละเอียดชื่อเซิร์ฟเวอร์

Hugel Field

-. Hugel Field 5 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Poison Toad 7-10, Tengu 1-10, Incantation Samurai 1-10, Mimic 1-10, The Paper 1-10

-. Hugel Field 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Horong 1-10, Cornus 1-10, Gibbet 1-10, Dullahan 1-10

Gonryun Field

-. Gonryun Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Disguise 1-10, Quve 1-10

-. Gonryun Field 2 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Hylozoist 1-10, Loli Ruri 1-10

-. Gonryun Field 3 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Bloody Murderer 1-10, Lude 1-10

-. Gonryun Field 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Lord of Death 1-10, Death Witch 1-10

-. Gonryun Field 5 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Thanatos 1-10

ช่องทางการติดตามเพื่อรับข่าวสารของเกม Ragnarok Idle Adventure

[Official Facebook Fan page : Ragnarok Idle Adventure] https://www.facebook.com/RagnarokIdleAdventureGGT

[Official YouTube : Gravity Game Tech] : https://www.youtube.com/@GravityGameTech

[Official Facebook Fanpage : Gravity Game Tech] : https://www.facebook.com/gravitygametech