ประกาศจากทีมงาน Ragnarok Idle Adventure

เรื่อง: การรวมเซิร์ฟเวอร์ S1-S336 (Geffen Field, Hidden Forest, Morroc Field, Comodo Field, Hugel Field)
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเวลา 06.00-15.00 น. เพื่อรวมเซิร์ฟเวอร์ Geffen Field, Hidden Forest, Morroc Field, Comodo Field, Hugel Field

รายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์

1) เข้าสู่ระบบเกม : หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะมีการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ในการเข้าเล่นเกม
2) ตัวละครหลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์ : หากมีตัวละครอยู่ในหลายเซิร์ฟเวอร์และเมื่อรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะมีตัวละครอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันหลายตัวละคร เมื่อทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์เข้าเกมจะมีเมนูให้เลือกตัวละครสำหรับเข้าสู่เกม

3) ข้อมูลเกมหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว :

     -. ชื่อตัวละคร ชื่อตัวละครจะไม่ถูกเปลี่ยน แต่ผู้เล่นจะได้รับบัตรเปลี่ยนชื่อฟรี 1 ใบ
     -. อันดับ ด่านผจญภัย สนามฝึกโดโจ หอคอยฝึกฝน สนามฝึกซ้อมรบ ประตูแห่งทางไกล การเดินทางเรือเหาะ จะถูกรีเซ็ตข้อมูลการจัดอันดับทั้งหมด และอันดับจะถูกจัดเรียงใหม่อีกครั้ง
     -. โบนัสการเติม GP ครั้งแรก จะถูกรีเซ็ตใหม่
     -. สำรวจ Balloon Pass แต้มภารกิจ และรางวัลขั้นสูง จะถูกรีเซ็ต (ทีมงานจะส่งไอเทมชดเชยให้ภายหลัง หลังจากรวมเซิฟเวอร์)
    

แจ้งเตือนและหมายเหตุ 

    -. ผู้เล่นทุกท่านจะต้องรับไอเทมภายในระบบจดหมาย และ Gift Box รวมถึง ไอเทมจากสำรวจจาก Balloon Pass ก่อนการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 06.00-15.00 น.

  รายละเอียดชื่อเซิร์ฟเวอร์

Geffen Field

-. Geffen Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Geffen Field 1-2

-. Geffen Field 3 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Geffen Field 3-5

-. Geffen Field 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Geffen Field 6-8

-. Geffen Field 9 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Geffen Field 9-11

Hidden Forest

-. Hidden Forest 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Hidden Forest 1-3

-. Hidden Forest 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Hidden Forest 4-6

-. Hidden Forest 7 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Hidden Forest 7-10

-. Hidden Forest 11 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Hidden Forest 11-13

-. Hidden Forest 14 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Hidden Forest 14-16

Morroc Field

-. Morroc Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Morroc Field 1-3

-. Morroc Field 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Morroc Field 4-5

-. Morroc Field 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Morroc Field 6-8

-. Morroc Field 7 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Morroc Field 9-11

Comodo Field

-. Comodo Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Comodo Field 1-3

-. Comodo Field 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Comodo Field 4-5

-. Comodo Field 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Comodo Field 6-8

-. Comodo Field 9 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Comodo Field 9-11

-. Comodo Field 12 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Comodo Field 12

Hugel Field

-. Hugel Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Stalactic Golem 1-10

-. Hugel Field 2 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Scorpion 1-10 , Muka 1-10

-. Hugel Field 3 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Shinibi 1-10 , Fire lock 1-10

-. Hugel Field 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Miyabi Ningyo 1-10 , Poison Toad 1-6

ช่องทางการติดตามเพื่อรับข่าวสารของเกม Ragnarok Idle Adventure

[Official Facebook Fan page : Ragnarok Idle Adventure] https://www.facebook.com/RagnarokIdleAdventureGGT

[Official YouTube : Gravity Game Tech] : https://www.youtube.com/@GravityGameTech

[Official Facebook Fanpage : Gravity Game Tech] : https://www.facebook.com/gravitygametech