วิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์และโจมตีบอส MVP

วิธีลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์

ขั้นที่ 1 ไปที่เว็บ roidle.gnjoy.in.th เลือก Pre-Register

ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูล Email , เบอร์โทรศัพท์ , กดยอมรับข้อตกลงและกดลงทะเบียน จะเสร็จสิ้นการลงทะเบียนที่เว็บไซต์

เพียงแค่ทำสองขั้นตอนนี้ก็ลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธีการโจมตีบอส MVP

ขั้นที่ 1 ไปที่เว็บ roidle.gnjoy.in.th เลือก Pre-Register

ขั้นที่ 2 โจมตีบอส MVP โดยการคลิกที่ปุ่ม โจมตี/เข้าร่วมโจมตี

ขั้นที่ 3 กรอก E-mail และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า หลังจากนั้นโจมตีบอสโดยการกดที่ปุ่ม กดโจมตี

เมื่อโจมตีสำเร็จจะแสดงความเสียหายที่ทำได้และดูความเสียหายทั้งหมดได้ที่ DMG สะสม

นักผจญสามารถเข้ามาโจมตีบอส MVP ได้ทุกวันเลยนะ

ช่องทางการติดตามเพื่อรับข่าวสารของเกม Ragnarok Idle Adventure

[Official Facebook Fan page : Ragnarok Idle Adventure] https://www.facebook.com/RagnarokIdleAdventureGGT

[Official YouTube : Gravity Game Tech] : https://www.youtube.com/@GravityGameTech

[Official Facebook Fanpage : Gravity Game Tech] : https://www.facebook.com/gravitygametech