Ragnarok Tactics 2 : GP X2 เพียงเติมเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์

โปรโมชั่นพิเศษเอาใจสายเติมเงินหน้าเว็บไซต์ รับ Golden Poring Coin 2 เท่าเมื่อเติมเงินผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ 

รายละเอียดโปรโมชั่น

1. ต้องเป็นการเติมเงินผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น 

คลิก >> http://rot2.gnjoy.in.th/topup <<

2. โบนัสที่ได้รับ 2 เท่า จะนับการเติมเงินต่อวันไม่เกิน 10,000 GP เท่านั้น

3. โบนัสการเติมเงินจะจัดส่งให้ในวันถัดไปหลังจากเติมเงินสำเร็จ

หมายเหตุ : หากผู้เล่นร่วมโปรโมชั่นในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ทีมงานจะจัดส่งโบนัสรวมให้ในวันจันทร์แทน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 16-23 มีนาคม 2566

Ragnarok Tactics 2 TimetoFight

– ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบปัญหา

– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด