เรื่อง การยุติการให้บริการเกม Ragnarok Tactics II

เรียน ผู้เล่นทุกท่าน

ทางบริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด ผู้ให้บริการเกม Ragnarok Tactics II ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเกม อีกทั้งยังได้ร่วมสร้างประสบการณ์และสร้างสรรค์สังคมที่ดีร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม ทางทีมงานมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ที่ต้องประกาศให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทต้องขอประกาศยุติการให้บริการเกม Ragnarok Tactics II อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

วันที่ 7 มีนาคม 2567

ปิดระบบการเติมเงินทุกช่องทาง และ ปิดการดาวน์โหลดเกมทั้ง Google Play Store, Appstore และ Appgallary (สำหรับผู้เล่นที่ยังมี Cash เหลือ กรุณาใช้ให้หมดก่อนยุติการให้บริการในวันที่ 18 เมษายน 2567)

วันที่ 7 มีนาคม – 17 เมษายน 2567

แจกไอเทมให้ผู้เล่นทางจดหมายทุกวัน เวลา 12:00น.

วันที่ 18 เมษายน 2567

สิ้นสุดการให้บริการเกม Ragnarok Tactics II

ทั้งนี้ทางทีมงานรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งถึงความรัก รวมถึงการสนับสนุนที่ดีของผู้เล่นทุกท่านที่มอบให้กันมาตลอด และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ โดยพร้อมนำข้อเสนอแนะ คำติชมต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

ขอบพระคุณค่ะ

ทีมงานเกม Ragnarok Tactics II