ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 18 มกราคม 2567 (13:00) – 15 กุมภาพันธ์ 2567 (23:59)

✅เข้าร่วมกิจกรรม : https://event-roidle.gnjoy.in.th/xevent

ของรางวัล

Ragnarok Online

-. รางวัลไอเทม  Miracle Medicine *2 เมื่อผ่านด่านผจญภัย Sograt Desert 5

-. รางวัลไอเทม Ragnarok Idle Adventure Ring *1 เมื่อผ่านด่านผจญภัย Glast Heim 10

Ragnarok Online Classic 

-. รางวัลไอเทม  Secret Medicine*2 เมื่อผ่านด่านผจญภัย Sograt Desert 5

-. รางวัลไอเทม Costume Crown of Mistress*1 , IdleFish Rod*200 เมื่อผ่านด่านผจญภัย Glast Heim 10

***รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรม X Event เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นที่สามารถผ่านด่านผจญภัยได้สูงสุด 10 อันดับแรกของเซิฟเวอร์ทั้งหมด รับเลยกล่อง Arcade World Box 1 กล่อง

รายละเอียดกิจกรรม

1. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 18 มกราคม 2567 (13:00) – 15 กุมภาพันธ์ 2567 (23:59) โดยผู้เล่นจะต้องทำการผ่านด่านผจญภัย Sograt Desert 5 และ Glast Heim 10 ขึ้นไปให้สำเร็จ และจะต้องมาทำการลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดของรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชี Gnjoy และเป็นผู้เล่นของเกม Ragnarok Online หรือ Ragnarok Online Classic เมื่อทำภารกิจสำเร็จตามที่กำหนดจะสามารถเลือกรับโค้ดของรางวัลจากเกม Ragnarok Online หรือ Ragnarok Online Classic ได้ (โดยสามารถเลือกรับได้แค่เกมใดเกมหนึ่งเท่านั้น) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Ragnarok Online

1)       เมื่อผ่านด่านผจญภัย Sograt Desert 5 จะได้รับของรางวัลเป็นโค้ดไอเทม Miracle Medicine 2 ea

2)       เมื่อผ่านด่านผจญภัย Glast Heim 10 จะได้รับของรางวัลเป็นโค้ดไอเทม Ragnarok Idle Adventure Ring [1] 1ea

Ragnarok Online Classic

1)       เมื่อผ่านด่านผจญภัย Sograt Desert 5 จะได้รับของรางวัลเป็นโค้ดไอเทม Secret Medicine 2 ea

2)       เมื่อผ่านด่านผจญภัย Glast Heim 10 จะได้รับของรางวัลเป็นโค้ดไอเทม Costume Crown of Mistress 1 ea และ IdleFish Rod ROC 200 ea

**รางวัลพิเศษ** สำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรม X Event เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นที่สามารถผ่านด่านผจญภัยได้สูงสุด 10 อันดับแรกของเซิฟเวอร์ทั้งหมด รับเลยกล่อง Arcade World Box 1 กล่อง
หมายเหตุ  :  กรณีการจัดอันดับ หากผู้เล่นมีการผ่านด่านผจญภัยสูงสุดเท่ากัน จะตัดสินจากวันและเวลาที่ผู้เล่นสามารถผ่านด่านได้ โดยผู้เล่นที่ผ่านด่านได้เร็วกว่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่า


3. 1 UID ของเกม Ragnarok Idle Adventure จะสามารถรับโค้ดของรางวัลได้เพียงแค่ 1 ครั้ง และในการเลือกรับโค้ดของรางวัลนั้นผู้เล่นจะสามารถเลือกรับโค้ดของรางวัลได้เพียงแค่ 1 เกมเท่านั้น หากทำการเลือกเกมและกดยืนยันการเลือกเกมแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเกมได้

4. Item code สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 23:59น.

รายละเอียดไอเทม 

Ragnarok Online

Ragnarok Online Classic

หมายเหตุ

– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหากิจกรรมและของรางวัลได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

[Official Facebook Fanpage : Ragnarok Idle Adventure] : Click

[Official Youtube : Gravity Game Tech] : Click

[Official Facebook Fanpage : Gravity Game Tech] : Click