ประกาศจากทีมงาน Ragnarok Idle Adventure

เรื่อง: การรวมเซิร์ฟเวอร์ S1-S30 (Orc Warrior, Orc Hero, High Orc)

ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเวลา 09.00-14.00 น. เพื่อรวมเซิร์ฟเวอร์ Orc Warrior, Orc Hero, High Orc และจะมีการรวมเซิฟเวอร์ S31-S260 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567

รายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์
1) เข้าสู่ระบบเกม : หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะมีการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ในการเข้าเล่นเกม
2) ตัวละครหลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์ : หากมีตัวละครอยู่ในหลายเซิร์ฟเวอร์และเมื่อรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะมีตัวละครอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันหลายตัวละคร เมื่อทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์เข้าเกมจะมีเมนูให้เลือกตัวละครสำหรับเข้าสู่เกม
3) ข้อมูลเกมหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว :
     -. ชื่อตัวละคร ชื่อตัวละครจะไม่ถูกเปลี่ยน แต่ผู้เล่นจะได้รับบัตรเปลี่ยนชื่อฟรี 1 ใบ
     -. อันดับ ด่านผจญภัย สนามฝึกโดโจ หอคอยฝึกฝน สนามฝึกซ้อมรบ ประตูแห่งทางไกล การเดินทางเรือเหาะ จะถูกรีเซ็ตข้อมูลการจัดอันดับทั้งหมด และอันดับจะถูกจัดเรียงใหม่อีกครั้ง
     -. โบนัสการเติม GP ครั้งแรก จะถูกรีเซ็ตใหม่
     -. สำรวจ Balloon Pass แต้มภารกิจ และรางวัลขั้นสูง จะถูกรีเซ็ต (ทีมงานจะส่งไอเทมชดเชยให้ภายหลัง หลังจากรวมเซิฟเวอร์)

รายละเอียดชื่อเซิร์ฟเวอร์ S1-S30

Geffen Field

-. Geffen Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Warrior 1-2

-. Geffen Field 2 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Warrior 3-4

-. Geffen Field 3 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Warrior 5-6

-. Geffen Field 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Warrior 7-9

-. Geffen Field 5 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Warrior 10 – Orc Hero 2

-. Geffen Field 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Hero 3-5

-. Geffen Field 7 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Hero 6-8

-. Geffen Field 8 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Orc Hero 9 – High Orc 1

-. Geffen Field 9 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม High Orc 2-4

-. Geffen Field 10 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม High Orc 5-7

-. Geffen Field 11 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม High Orc 8-10

รายละเอียดชื่อเซิร์ฟเวอร์ S31-S270

Hidden Forest

-. Hidden Forest 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Goblin Archer 1-3

-. Hidden Forest 2 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Goblin Archer 4-6

-. Hidden Forest 3 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Goblin Archer 7-9

-. Hidden Forest 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Goblin Archer 10 – Goblin Leader 2

-. Hidden Forest 5 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Goblin Leader 3-5

-. Hidden Forest 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Goblin Leader 6-8

-. Hidden Forest 7 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Goblin Leader 9 – Rotar Zairo 1

-. Hidden Forest 8 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Rotar Zairo 2-4

-. Hidden Forest 9 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Rotar Zairo 5-7

-. Hidden Forest 10 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Rotar Zairo 8-10

-. Hidden Forest 11 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Mantis 1-4

-. Hidden Forest 12 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Mantis 5-8

-. Hidden Forest 13 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Mantis 9 – Poison Spore 2

-. Hidden Forest 14 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Poison Spore 3-6

-. Hidden Forest 15 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Poison Spore 7-10

-. Hidden Forest 16 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Kobold Archer 1-4

Morroc Field

-. Morroc Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Kobold Archer 5-8

-. Morroc Field 2 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Kobold Archer 9 – Kobold Leader 2

-. Morroc Field 3 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Kobold Leader 3-6

-. Morroc Field 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Kobold Leader 7 – Killer Mantis 8

-. Morroc Field 5 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Killer Mantis 9 – Vagabond Wolf 4

-. Morroc Field 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Vagabond Wolf 5-10

-. Morroc Field 7 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Baphomet 1-6

-. Morroc Field 8 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Baphomet 7 – Eclipse 2

-. Morroc Field 9 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Eclipse 3-8

-. Morroc Field 10 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Eclipse 9 – Baphomet Jr. 4

-. Morroc Field 11 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Baphomet Jr. 5-10

Comodo Field

-. Comodo Field 1 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Sasquatch 1-10

-. Comodo Field 2 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Leib Olmai 1-10

-. Comodo Field 3 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Bigfoot 1-10

-. Comodo Field 4 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Stem Worm 1-10

-. Comodo Field 5 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Hunter Fly 1-10

-. Comodo Field 6 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Elder Willow 1-10

-. Comodo Field 7 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Greatest General 1-10

-. Comodo Field 8 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Desert Wolf 1-10

-. Comodo Field 9 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Sandman 1-10

-. Comodo Field 10 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Phreeoni 1-10

-. Comodo Field 11 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Lava Golem 1-10

-. Comodo Field 12 จากเซิร์ฟเวอร์เดิม Satan Morroc 1-10

ช่องทางการติดตามเพื่อรับข่าวสารของเกม Ragnarok Idle Adventure

[Official Facebook Fan page : Ragnarok Idle Adventure] https://www.facebook.com/RagnarokIdleAdventureGGT

[Official YouTube : Gravity Game Tech] : https://www.youtube.com/@GravityGameTech

[Official Facebook Fanpage : Gravity Game Tech] : https://www.facebook.com/gravitygametech